FAQ

Ik ben een nieuwe klant met BTW-nummer, hoe schrijf ik me in voor een opleiding bij ECS ?

U stuurt ons een mailtje met daarin alle nodige gegevens ter inschrijving:

 • Gewenste opleiding + datum
 • Persoonlijke gegevens van de kandidaat/kandidaten: Naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats
 • Facturatiegegevens: Firmanaam, straat en nummer, postcode, plaats, BTW-nummer en mailadres voor het digitaal bezorgen van de factuur

Indien er gewerkt wordt met een bestelbon dient deze info eveneens bezorgd te worden.

Graag ook vermelding van de naam en mailadres van de contactpersoon die de communicatie en mails met praktische info betreffende de opleiding zal ontvangen.

Bij een eerste inschrijving dient de factuur voor de start van de opleiding betaald te worden.

Kan ik mij als particulier inschrijven voor een opleiding?

Dat kan!

U kan op eigen initiatief en kosten een opleiding volgen bij ECS.

U stuurt ons een mailtje met daarin alle nodige gegevens ter inschrijving:

 • Gewenste opleiding + Datum
 • Persoonlijke gegevens: Adres, naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats.

Bij een inschrijving als particulier dient de factuur voor de start van de opleiding betaald te worden.

Ik ben mijn login en/of wachtwoord vergeten om in te loggen op het online portaal.

Geen probleem, u kan ons een mailtje sturen met vermelding van deze vraag en uw bedrijfsgegevens.

Wij sturen u uw login en paswoord dan opnieuw door.

Kan ik als nieuwe klant een login bekomen om zelf inschrijvingen te doen via het online portaal?

Een eerste inschrijving brengen wij graag in orde voor u!

U stuurt ons een mailtje met daarin alle nodige gegevens ter inschrijving:

 • Gewenste opleiding + datum
 • Persoonlijke gegevens van de kandidaat/kandidaten: Naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats
 • Facturatiegegevens: Firmanaam, straat en nummer, postcode, plaats, BTW-nummer en mailadres voor het digitaal bezorgen van de factuur

Graag ook vermelding van de naam en mailadres van de contactpersoon die de communicatie en mails met praktische info betreffende de opleiding zal ontvangen.

Bij een eerste inschrijving dient de factuur voor de start van de opleiding betaald te worden.

Voor toekomstige inschrijvingen ontvangt u een login en paswoord voor het online portaal opdat u zelf de data kan raadplegen / inschrijvingen beheren.

Welke facturatiegegevens heeft ECS nodig?

Benodigde gegevens:

 • Firmanaam
 • Adres (straat en nummer)
 • Postcode
 • Plaats
 • BTW-nummer
 • Mailadres voor het digitaal bezorgen van de factuur

Indien er gewerkt wordt met een bestelbon dient deze info eveneens bezorgd te worden.

Na een inschrijving voor een VCA opleiding (basis of vol), moet ik me dan ook nog apart inschrijven voor het examen?

Neen, opleidingen zijn altijd inclusief het examen. Indien u de les volgt, bent u dus sowieso mee aangemeld voor het examen VCA (telkens op het einde van de opleiding om 15.30u).

Kan ik een nederlandstalige opleiding volgen bij ECS in villers-le-bouillet of een franstalige training bij ECS in schoten?

Dat kan!
De taal van de opleidingen is niet verbonden aan de locatie waar de opleiding zal worden gegeven.
In al onze vestigingen in Vlaanderen en Wallonië kunnen dus Nederlandstalige en Franstalige opleidingen worden georganiseerd.

Kan ik me inschrijven om enkel het examen VCA (basis en vol) af te leggen, zonder de opleiding?

Dat kan!
U hoeft geen opleiding te volgen, u kan ervoor kiezen om enkel aan het examen deel te nemen. De data vindt u terug in de opleidingskalender.

In welke talen geeft ECS opleidingen?

Standaard worden de opleidingen van ECS in Nederlands en Frans gegeven.

Enkele opleidingen voorzien we eveneens in Engels / Pools.

We bekijken graag samen met u de mogelijkheden afhankelijk van uw vraag.

Voor de VCA Examens is ECS erkend in 18 talen om deze af te nemen.

Kan ik ECS contacteren voor een opleiding op maat?

Zeker, u kan steeds bij ons terecht met een specifieke vraag betreffende opleidingen op maat van uw werknemers, werksituatie, materialen, … We zullen na uw aanvraag tesamen met u de mogelijkheden bekijken.

Kan ik de opleidingen ook volgen zonder officiële examinering / attestering VCA?

Een groot deel van onze opleidingen wordt aangeboden in twee versies: opleiding inclusief officiële examinering/attestering VCA/Risicovolle Taken of opleiding inclusief attestering/examinering volgens de geldende regel -en wetgeving. Er wordt een deelname-attest van ECS uitgereikt.

Wanneer opteer ik voor een opleiding 'VCA / risicovolle taken'?

Indien uw werknemers een erkend attest Besacc-VCA dienen te behalen om bv. werken uit te voeren op bepaalde sites, kan u best opteren voor de VCA (oftewel erkende) opleidingen/examineringen. Meer detail hierover vindt u ook op www.besacc-vca.be.

Wat als de deelnemers minder ervaren zijn?

Belangrijk is bij inplanning/inschrijving rekening te houden met de gewenste opleiding (inhoud) en de doelgroep van medewerkers. Meer ervaren of onervaren deelnemers bv. worden ingeschreven voor verschillende opleidingen. Bv: tweedaagse opleiding Hoogwerker IS-005 voor onervaren personen, ééndaagse opleiding Hoogwerker IS-005 voor ervaren personen.
Bij de meerdaagse opleidingen is er meer oefentijd/opleidingstijd voorzien opdat de deelnemers meer tijd kunnen doorbrengen in praktijk alvorens de examens af te leggen.

U kan ons ook steeds contacteren om de duurtijd van een opleiding aan te passen naar gelang de ervaring van de deelnemers. Er kan een extra dag voorzien worden bv om deelnemers extra te laten oefenen in praktijk. Aarzel niet ons deze vraag te stellen!

Wat is het verschil tussen eendaagse en meerdaagse trainingen?

Belangrijk is bij inplanning/inschrijving rekening te houden met de gewenste opleiding (inhoud) en de doelgroep van medewerkers. Meer ervaren of onervaren deelnemers bv. worden ingeschreven voor verschillende opleidingen. Bv: tweedaagse opleiding Hoogwerker IS-005 voor onervaren personen, ééndaagse opleiding Hoogwerker IS-005 voor ervaren personen.
Bij de meerdaagse opleidingen is er meer oefentijd/opleidingstijd voorzien opdat de deelnemers meer tijd kunnen doorbrengen in praktijk alvorens de examens af te leggen.

Kunnen alle opleidingen op een locatie van mijn keuze worden gegeven?

Opleidingen kunnen ter plaatse worden gegeven bij de klant, mits voorziening van het nodige praktijkmateriaal dat aanwezig dient te zijn en vereist is om de praktijkoefeningen/examenopdrachten uit te voeren conform de opgelegde eindtermen.

Theorie-opleidingen kunnen sowieso zonder probleem gegeven worden op een locatie naar keuze, en dit over gans België.

Dit kan best per aanvraag worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. We bezorgen u sowieso info betreffende de mogelijkheden en de nodige voorzieningen om mee rekening te houden.

Indien de voorzieningen niet in orde (kunnen) zijn, kan de opleiding niet on site doorgaan en dient deze verplaatst te worden naar bv. een ECS-opleidingslocatie.

Wat als een deelnemer niet geslaagd is voor de opleiding of een gedeelte?

Indien gewenst kan er een herkansing worden ingepland. Indien de deelnemer niet slaagde voor de volledige opleiding (bv. theorie en praktijk) kan de opleiding opnieuw worden gevolgd of een herexamen afgelegd voor beide onderdelen. Bij interesse wordt er een datum en uur in overleg hiervoor ingepland.

Indien de deelnemer geslaagd is voor theorie, maar bv. niet voor praktijk, kan de deelnemer ook enkel een herkansing afleggen voor het praktische gedeelte. Deze herkansing dient dan wel te gebeuren binnen de zes maanden. Bij slagen hiervoor kan de deelnemer zo alsnog zijn attest behalen.

Bij Risicovolle Taken opleidingen: Een kandidaat risicovolle taken die niet in aanmerking komt voor een diploma, omdat een van beide vereiste examenonderdelen met onvoldoende resultaat is afgerond, kan eenmalig binnen 6 maanden bij hetzelfde Examencentrum VCA een herexamen afleggen voor het niet behaalde examenonderdeel. Het resultaat voor het door een kandidaat met goed gevolg afgelegde onderdeel blijft gedurende 6 maanden van kracht. Haalt een kandidaat de herkansing niet dan moet hij beide examenonderdelen opnieuw afleggen.

Wat zijn de uren van mijn opleiding?

De opleidingen gaan standaard door van 08-16u (incl. examens).

Voor VCA gelden echter andere opleidingsuren:

VCA BASIS: 08-15u30 met aansluitend het examen (max. duur 1u)

VCA VOL: dag 1: 08-16u ----- dag 2: 08-15u30 met aansluitend het examen (max. duur 1u45min).

Welke PBM's dienen de deelnemers mee te brengen?

Deelnemers dienen uitgerust te zijn met veiligheidsschoenen, helm, eventueel handschoenen en aangepaste werkkledij. Er volgt een bevestigingsmail van ECS na inschrijving waarin de info duidelijk vermeld staat.

Bijvoorbeeld voor een opleiding Veiligheidsharnas kan het eigen harnas meegebracht worden indien mogelijk.

Wat als ik mijn PBM's niet bij heb, kan ik dan alsnog aan het praktijkgedeelte deelnemen?

De PBM’s zijn verplicht om het praktijkgedeelte (veilig) te laten verlopen. Indien u niet in het bezit bent van de PBM’s, kan ECS deze ter beschikking stellen tijdens de opleiding mits betaling van een huurprijs.

Waarom dien ik mijn identiteitskaart mee te brengen?

Tijdens de opleiding wordt er een controle gedaan van uw gegevens (correcte schrijfwijze) bij de start/het examen. Het is immers belangrijk dat de correcte gegevens op uw attest vermeld staan. U dient dus uw identiteitskaart mee te brengen voor het attest, tevens is ECS verplicht om een identiteitscontrole uit te voeren bij erkende examens.

Wat houdt een 5-jaarlijkse herevaluatie in kader van een attest risicovolle taken precies in?

De evaluatie moet gebeuren door een bevoegde persoon binnen de 5 jaar na datum van uitreiking van het betreffende attest. Er wordt na de evaluatie geen attest, diploma of certificaat uitgereikt, wel een registratie van een ’Positieve/Negatieve evaluatie’.

Indien gewenst, kan ECS de praktijktoets uitvoeren.

Een bekwaam observator/examinator zal aan de hand van accurate praktijkopdracht oordelen of de deelnemer al dan niet veilig en efficiënt kan werken in de betreffende activiteit en bijgevolg nog aan de voorwaarden voldoet.

Meer info vindt u via Risicovolle taken (besacc-vca.be).

Ik dien mijn attest te vernieuwen, moet ik dan de volledige opleiding opnieuw volgen?

Dit hoeft niet. U kan uiteraard opteren om een nieuwe opleiding te volgen als opfrissing (en zo een nieuw attest te behalen). Maar bij bv. de Risicovolle Taken opleidingen (geldigheid 10 jaar, mits een tussentijdse evaluatie na 5 jaar) kan ECS instaan voor de observatie van de praktijktoets.

Daarnaast kunnen er voor sommige opleidingen ook refresh-opleidingen worden gepland of kan u opteren om enkel de examens (theorie en praktijk) af te leggen om het attest te vernieuwen.

U kan ons steeds contacteren hieromtrent.

Mag ik deelnemen aan het theoretisch examen als ik mijn identiteitskaart niet bij heb?

Dat kan, maar er dient wel een officieel bewijs te zijn met foto. Een rijbewijs bv. kan ook volstaan.

Wie dient een herevaluatie uit te voeren?

De herevaluatie dient te gebeuren door een bevoegde persoon binnen de 5 jaar na datum van uitreiking van het initiële attest.

Wat is een voorleesexamen?

Bij een voorleesexamen worden de vragen & antwoorden voorgelezen door de examinator en dient u enkel het gewenste antwoord aan te duiden op uw antwoordblad.

Wanneer opteer ik best voor een voorleesexamen?

U dient het examen niet schriftelijk af te leggen, waardoor er geen begrijpend lezen nodig is. Dit kan vb. een voordeel zijn bij taal- of leesproblemen, dyslexie...

Is er een prijsverschil tussen een voorleesexamen en een schriftelijk examen?

Ja, er is een prijsverschil. Gelieve ons te contacteren voor meer detail hieromtrent.

Kan ik ter plaatse nog mijn aanvraag wijzigen? (bijv voorlees ipv schriftelijk)

Neen, dit dient op voorhand te worden doorgegeven en aangemeld (ECS dient het nodige te voorzien en de examinator te verwittigen).

Kan er mondeling examen worden afgenomen?

ECS kan standaard enkel examens schriftelijk of voorlees laten plaatsvinden. Een mondeling examen VCA behoort tot de mogelijkheden, maar hiervoor dienen data afgestemd te worden met Contractor Safety Management en zijn er een aantal voorwaarden van toepassing (bv. reeds 2x niet geslaagd zijn voor het VCA examen).

Gelieve ons te contacteren bij vraag hiernaar.

Wat is het verschil tussen de attesten 'VCA' en de attesten 'ECS'?

De attesten VCA zijn opgesteld conform de eindtermen en voorwaarden van Besacc-VCA en vermelden ook het VCA logo. Het zijn de attesten VCA BASIS en VCA VOL + alle attesten met vermelding van IS- of AV-nummer.

De attesten van ECS zijn attesten uitgereikt voor opleidingen gevolgd bij ECS, maar die niet onder de noemer ‘VCA’ vallen of ‘Register van Risicovolle Taken’.

Wat als ik mijn attest kwijt ben? Kan ik een duplicaat van mijn attest bekomen?

U kan steeds een duplicaat opvragen bij ECS (indien u een versie op papier nodig heeft). Hiervoor bezorgt u ons volgende gegevens per mail aan info.ecs.be@equans.com:

 • Naam + Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Type attest
 • Attestnummer & attestdatumindien gekend
 • Facturatiegegevens

Kostprijs (excl BTW): 25euro / diploma.

Opgelet: u dient eerst de factuur te betalen alvorens de duplicaten worden verstuurd.

Wie kan een duplicaat van een attest uitreiken?

Enkel het examencentrum waar u het attest heeft behaald kan een duplicaat hiervan uitreiken. Indien u het attest bij ECS heeft behaald, kan u voor uw duplicaat dus ook bij ons terecht.

Wat is het belang van het centraal diplomaregister besacc?

Het Centrale Diplomaregister heeft tot doel om het werkgevers/opdrachtgevers mogelijk te maken om te verifiëren of u beschikt over de nodige (veiligheids)kwalificaties voor een bepaalde job/taak. Indien de werkgever/opdrachtgever dit niet kan controleren wordt u mogelijks de toegang tot het werk of de site ontzegd.

Voor de opdrachtgevers, de VCA-gecertificeerde aannemers en VCA-auditoren is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft.

Centraal Diplomaregister :: CSM Examenbeheer (csm-examen.be)

Heb ik een toegangscode nodig om het centraal diplomaregister besacc te raadplegen?

Neen, u kan de gegevens opzoeken op basis van uw achternaam en geboortedatum.

Kan ik subsidies aanvragen voor de opleidingen gevolgd bij ECS?

Jazeker, dat kan. ECS is erkend door meerdere subsidie-organisaties waardoor (een deel van) de opleidingskost kan worden terugbetaald. Voorbeelden: KMO Portefeuille, Chèques Formations, Vormelek-Formelec, FVB-FFC, Educam…

Meer informatie hieromtrent vindt u terug bij: xxxxx

Indien uw firma door een andere organisatie kan worden gesubsidieerd, aarzel zeker niet dit mee door te geven opdat de mogelijkheden kunnen worden bekeken.

Wat is de erkenningsnummer van ECS voor de KMO portefeuille?

Onze erkenningsnummer is DV.O104941.