Safety Proximity Services

Onze opdracht bestaat erin alle preventieve maatregelen te treffen die gericht zijn op de veiligheid en het welzijn van de werknemers, hen te adviseren en bij te staan in hun preventiestrategie tegen, onder meer, de gevaren en risico's die tot een arbeidsongeval kunnen leiden.

Your safety, our skill
Your safety, our skill