Praktische info

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Locaties

ECS beschikt over meerdere eigen opleidingscentra, in Vlaanderen en Wallonië: Schoten, Desteldonk, Meerhout, Villers-le-Bouillet en Suarlée.
Voor praktische info zoals adres zie: vestigingen.

Wij zijn er ons echter ook van bewust dat het niet altijd eenvoudig is voor de deelnemers zich naar één van onze opleidingscentra te verplaatsen. Dit vormt geen bezwaar, want wij kunnen ook naar u komen! Het merendeel van onze opleidingen, mits de nodige voorzieningen en materiaal, kunnen on site bij de klant plaatsvinden.

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Talen

De opleidingen en examens van ECS kunnen standaard gevolgd worden in Nederlands en Frans.

Enkele opleidingen voorzien we eveneens in Engels / Pools.

Wat de VCA Examens betreft is ECS erkend in 18 talen om deze af te nemen.

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Opleidingsduur en -uren

De opleidingen worden standaard van 08.00u tot 16.00u (lunch tijdens de middag & pauzes inbegrepen) gegeven.

De opleidingen VCA BASIS gaan door van 08.00u tot 15.30u met aansluitend examen.

De opleidingen VCA VOL gaan door op dag 1 van 08.00u tot 16.00u en op dag 2 van 08.00u tot 15.30u met aansluitend examen.

Uiteraard kunnen de uren indien gewenst flexibel worden aangepast!

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Catering

Indien de opleidingen bij ECS doorgaan, kunnen de deelnemers gratis koffie, water, thee, ... verkrijgen doorheen de dag. Elke deelnemer ontvangt ook een gratis frisdrank.

Bij opleiding ter plaatse bij ECS, wordt tijdens de middag een broodjeslunch voorzien voor de deelnemers.

Wanneer de opleidingen ter plaatse bij de klant doorgaan, dient er door de opdrachtgever een (broodjes)lunch te worden voorzien voor de lesgever (en kandidaten).

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Hand-out

Tijdens de opleidingen wordt er een hand-out voorzien voor de deelnemers.

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen medisch geschikt te zijn voor het volgen van de opleidingen Risicovolle Taken. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De werkgever dient te bevestigen dat de medewerkers medisch geschikt zijn. Wanneer de opleiding ingepland en bevestigd wordt, gaat de werkgever hiermee akkoord en neemt de verantwoordelijkheid voor de medische keuring op zich.

De kandidaten dienen verder voor de praktijkopleidingen te beschikken over de nodige PBM’s zoals helm, handschoenen, veiligheidsschoenen & werkkledij. Het niet beschikken over de aangepaste PBM’s kan een reden zijn om niet te kunnen deelnemen aan het praktijkgedeelte van de opleiding (oefeningen & test). Indien de deelnemer niet in het bezit is van (één van) de correcte & nodige PBM’s kunnen deze door ECS per uitzondering ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal eerst akkoord worden gevraagd aan de werkgever. De kostprijs voor het gebruik van deze PBM’s zal doorgefactureerd worden aan de opdrachtgever.

Eventuele bijkomende specifieke toelatingsvoorwaarden zullen telkens worden meegedeeld bij bevestiging van de opleiding.

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Materiaal en voorzieningen

Indien de opleiding ter plaatse bij de klant doorgaat, neemt deze de verantwoordelijkheid om het nodige materiaal voor de opleiding te voorzien. Op basis van de effectieve vraag, zal het correcte overzicht worden bezorgd van hetgeen voorzien dient te worden aan de hand van een checklist. De toestellen, arbeidsmiddelen of toebehoren, daar waar vereist, moeten voorzien zijn van de nodige documenten, keuringen en attesten/handleiding in de taal van de opleiding.

Indien het materiaal niet voorzien kan worden ter plaatse, kan de opleiding plaatsvinden in één van de centra van ECS als alternatief.

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Open opleidingen

ECS voorziet, naast de standaard groepsopleidingen die u als klant op ieder moment kan inplannen, ook open opleidingen & examens. Deze opleidingen worden ingepland op vaste data en hieraan kunnen meerdere deelnemers van verschillende bedrijven deelnemen.

U vindt een overzicht van de opleidingen terug ondermeer via de opleidingskalender op deze website.

Voor de open opleidingen dient er wel een minimum aantal deelnemers te zijn. Indien er minder dan 3 personen deelnemen aan een open opleiding, zal ECS u tijdig verwittigen dat deze opleiding niet doorgaat wegens te weinig deelnemers en u andere mogelijkheden voorstellen. Alvast bedankt voor uw begrip!

Your safety, our skill
Your safety, our skill

Tussentijdse evaluaties na 5 jaar

Correcte invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA (versie 2008/5.1) vereist o.a. de borging dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Vraag 3.4 van de VCA (versie 2008/5.1) "Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**/petrochemie

Geldigheidsduur attesten/diploma's

De geldigheidsduur van de attesten/diploma's is vastgelegd per taak (zie specificatiebladen RRT). Voor een aantal risicovolle taken is de geldigheidsduur echter voorwaardelijk, namelijk 10 jaar op voorwaarde dat elke 5 jaar een evaluatie - intern of extern - plaatsvindt om te zien of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen.

Tussentijdse evaluatie

Deze tussentijdse evaluatie moet gebeuren door een erkend examencentrum of intern door een bevoegde persoon binnen de 5 jaar na datum van uitreiking van het betreffende attest. Er wordt na de evaluatie geen attest, diploma of certificaat uitgereikt, wel een registratie van een 'Positieve/Negatieve evaluatie'.

Meer informatie mbt. deze tussentijdse evaluatie en de voorwaarden om als bevoegde persoon te mogen optreden is te vinden in het RRT op de BeSaCC-website: http://www.besacc-vca.be

Your safety, our skill
Your safety, our skill

E-learnings

Nieuw is de mogelijkheid om enkele opleidingen te volgen via E-learning! Dit zowel als opleiding binnen het aanbod van ECS, maar ook op vraag/maat van uw firma kan ECS u bijstaan om een E-learning te ontwikkelen.

Voordelen van de E-learning modules: u volgt het theoretische gedeelte van thuis uit of vanop uw werklocatie, op momenten die u hiervoor zelf bepaalt, volledig of gedeeltelijk (de E-learning kan steeds op een later moment hervat worden) op uw eigen tempo. Geen verplaatsingen dus tot bij ECS, meer flexibiliteit, efficiëntie en een kortere tijdsbesteding!

De E-learnings zijn samengesteld op een interactieve en verfrissende manier zodat u de verschillende hoofdstukken op een aangename, gebruiksvriendelijke en comfortabele manier kan doorlopen, inclusief een aantal tussentijdse vragen ter toetsing en zicht op devoortgang.

Wil u graag zien hoe zo’n E-learning module eruit ziet? Wil u eens testen?

Klik HIER voor een korte demo!

Na het doorlopen van de e-learning volgt al dan niet een examen bij ECS of één of meerdere opleidingsdagen bij ECS om de opleiding af te ronden en het praktijkgedeelte te laten plaatsvinden (incl. examineringen).

Indien u inschrijft voor een E-learning zal u via een mailtje een link ontvangen naar ons online portaal waar u kan aanloggen en de E-learning module doorlopen.

Annulaties en wijizgingen

Zie algemene voorwaarden voor een detail van de voorwaarden aangaande annulaties en wijzigingen.

Algemene voorwaarden Download

Klachten

Klachten kan u schriftelijk bezorgen aan ECS via het algemeen contactadres info.ecs.be@equans.com. Uw vraag zal zo snel mogelijk behandeld worden.