safety training academy

Toxische risico's

  • Meten en Detecteren van Gevaarlijke Stoffen & Dampen (IS-013)
  • Werken met Onafhankelijke (autonome en niet-autonome) Adembescherming (IS-081)
  • Veiligheidswacht Besloten Ruimte (IS-007)
  • Werken in besloten ruimten Module 1
  • Werken in besloten ruimten Module 2 (incl. Adembescherming)
  • Werken in besloten ruimten Aquafin (basis of refresh)
  • Asbest Eenvoudige Handelingen
  • Chemische Risico’s