Your safety, our skill
Your safety, our skill

Coordination sécurité santé sur chantiers temporaires ou mobiles

Depuis la directive européenne 92/57/CEE et l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001, vous êtes aujourd’hui obligé de faire appel à un Coordinateur de Sécurité en cas de travaux. Depuis l’introduction de la coordination de sécurité obligatoire en 2001, le nombre d’accidents a fortement diminué.

Waarom heb ik een veiligheidscoördinator nodig?

Een bouwwerf is een plaats welke veel gevaren met zich meebrengt voor bouwers. Veiligheidscoördinatie draagt sterk bij tot het verminderen van de arbeidsongevallen op deze locaties.

Als bouwheer dient u enkel beroep te doen op een veiligheidscoördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, dit wil zeggen werven waarvoor de uitvoering ervan de aanwezigheid van minstens twee of meer aannemers gelijktijdig of opeenvolgend vereist om de werken uit te voeren.

Het niet inhuren van een veiligheidscoördinator kan leiden tot zware sancties. Het niet aanstellen van een veiligheidscoördinator houdt een overtreding van de wet in.

Waar dient een veiligheidscoördinator voor?

U garandeert hiermee een goede coördinatie tussen de verschillende partijen, een beter welzijn en minder ongevallen.

  • Analyseren van de risico’s en het opstellen van een gezondheids- en veiligheidsplan (GVP).
  • Bijhouden van het coördinatiedagboek (COD).
  • Opvolgen van het veiligheidsniveau van de installaties tijdens de bouw.
  • Motiveren en trainen van alle betrokkenen voor hun eigen veiligheid.
  • Opstellen van een postinterventiedossier (PID)

Hoe vindt een veiligheidscoördinatie plaats?

Reeds vanaf de eerste ontwerpfase bepaalt het Koninklijk Besluit dat een veiligheidscoördinator moet worden aangesteld om het ontwerpproces te ondersteunen om arbeidsongevallen te voorkomen. De veiligheidscoördinator stelt een gezondheids- en veiligheidsplan (GVP) op, opent het coördinatiedagboek (COD) en het daaropvolgende interventiedossier (PID).

Het betreffen documenten met betrekking tot de veiligheid van personen die meewerken aan het project, alsook derden die in de loop der tijd mee evolueren naarmate de voortgang van het proces.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase van het project blijft de veiligheidscoördinator over het algemeen dezelfde als die aangesteld voor de ontwerpfase. Deze monitort alle activiteiten en coördineert alle veiligheidsaspecten voor gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten. Elke aannemer heeft bijvoorbeeld eigen adviseurs in preventie en veiligheid. Deze werken onder het gezag van de veiligheidscoördinator die een overzicht heeft van de verschillende activiteiten. Hij werkt onder een totaal neutraal mandaat en is enkel contractueel verbonden aan de bouwheer.

Op basis van elk werfbezoek, vergadering of onderhoud, stelt hij een verslag op. Dit verslag geeft de mogelijkheid om iedere partij te informeren over de goede opvolging van de werf, de eventuele tekortkomingen of mogelijke gevaren.

Waarom kiezen voor een ECS veiligheidscoördinator?

Door met ons samen te werken, heeft u toegang tot een breed scala aan vaardigheden binnen hetzelfde bedrijf (QHSE consultancy, stralingsbescherming, enz…) en kan u snel genieten van de juiste experten.