Wanneer opteer ik best voor een voorleesexamen?

U dient het examen dus niet schriftelijk af te leggen, waardoor er geen begrijpend lezen nodig is. Dit kan vb. een voordeel zijn bij taal- of leesproblemen, dyslexie, ...