Wie dient een herevaluatie uit te voeren?

De herevaluatie dient te gebeuren door een bevoegde persoon binnen de 5 jaar na datum van uitreiking van het initiële attest.


Toelichting - Herevaluaties