Wat houdt een herevaluatie precies in?

Indien gewenst, kan ECS de praktijktoets uitvoeren.  

Een bekwaam observator/examinator zal aan de hand van accurate praktijkopdracht oordelen of de deelnemer al dan niet veilig en efficiënt kan werken in de betreffende activiteit en bijgevolg nog aan de voorwaarden voldoet.