Ik dien mijn attest te vernieuwen, moet ik dan de volledige opleiding opnieuw volgen?

Dit hoeft niet. U kan uiteraard opteren om een nieuwe opleiding te volgen als opfrissing (en zo een nieuw attest te behalen). Maar bij bv. de Risicovolle Taken opleidingen (geldigheid 10 jaar, mits een tussentijdse evaluatie na 5 jaar) kan ECS instaan voor de observatie van de praktijktoets.

Daarnaast kunnen er voor sommige opleidingen ook refresh-opleidingen worden gepland. U kan ons steeds contacteren hieromtrent.