Wat is het verschil tussen de attesten 'VCA' en de attesten 'ECS'?

De attesten VCA zijn conform de eindtermen en voorwaarden van Besacc-VCA en vermelden ook het VCA logo. Het zijn de attesten VCA BASIS en VCA VOL + alle attesten met vermelding van IS- of AV-nummer.

De attesten van ECS zijn attesten uitgereikt voor opleidingen gevolgd bij ECS, maar die niet onder de noemer ‘VCA’ vallen of ‘Register van Risicovolle Taken’.