Wat is het belang van het centraal diplomaregister BeSaCC?

Het Centrale Diplomaregister heeft tot doel om het werkgevers/opdrachtgevers mogelijk te maken om te verifiëren of u beschikt over de nodige (veiligheids)kwalificaties voor een bepaalde job/taak. Indien de werkgever/opdrachtgever dit niet kan controleren wordt u mogelijks de toegang tot het werk of de site ontzegd.

Voor de opdrachtgevers, de VCA-gecertificeerde aannemers en VCA-auditoren is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft.