Wat als ik mijn attest kwijt ben? Kan ik een duplicaat van mijn attest bekomen?

U kan steeds een duplicaat opvragen bij ECS (indien u een versie op papier nodig heeft). Hiervoor bezorgt u ons volgende gegevens per mail aan info@e-c-s.be:

o             Naam + Voornaam

o             Geboortedatum

o             Geboorteplaats

o             Type attest

o             Attestnummer & attestdatumindien gekend

o             Facturatiegegevens

Kostprijs (excl BTW): 25euro / diploma.

Opgelet: u dient eerst de factuur te betalen alvorens de duplicaten worden verstuurd.