Wat als een deelnemer niet geslaagd is voor de opleiding of een gedeelte?

Indien gewenst kan er een herkansing worden ingepland. Indien de deelnemer niet slaagde voor de volledige opleiding (bv. theorie en praktijk) kan de opleiding opnieuw worden gevolgd of een herexamen afgelegd voor beide onderdelen. Bij interesse wordt er een datum en uur in overleg hiervoor ingepland.

Indien de deelnemer geslaagd is voor theorie, maar bv. niet voor praktijk, kan de deelnemer ook enkel een herkansing afleggen voor het praktische gedeelte. Deze herkansing dient dan wel te gebeuren binnen de drie maanden. Bij slagen hiervoor kan de deelnemer zo alsnog zijn attest behalen.