Aanbod

Stralingsbescherming & karakterisatie

Het detecteren en definiëren van ioniserende straling is van essentieel belang in de nucleaire veiligheidscultuur.

Het detecteren van ioniserende straling is van essentieel belang in de nucleaire veiligheidscultuur. Enerzijds ter bescherming van medewerkers en omgeving, maar eveneens om de correcte decontaminatie- of ontmantelingstechniek te bepalen of om afval correct en veilig te beheren.

ECS staat dagelijks in voor het uitvoeren van stralingsbeschermingsactiviteiten op alle nucleaire sites in België. Dit houdt in, het uitvoeren van verschillende metingen voor vrijgave van materialen, sitemetingen, maar ook controlemetingen voor transport en afval. Daarnaast staat de stralingsbeschermingsdivisie ook in voor het beheer en opvolgen van werken in gecontroleerde zones, dit zowel met betrekking tot risico's gerelateerd nucleaire omgevingen als het monitoren van conventionele veiligheidsaspecten. Tot slot staan we ook in voor het opvolgen van dosimetrie en ALARA-dossiers bij de uitvoering van werken en verzorgen we de opvolging van toegangen tot verschillende zones op de site.

Door de jaren heen heeft ECS zich verder bekwaamd op het vlak van karakterisatie. Zo voeren we  gammaspectrometrische metingen uit on-site, voor het definiëren van de radioactiviteit van afval, gebruiksmaterialen etc. Dit is vaak een essentiële stap alvorens over te kunnen gaan tot decontaminatie en/of ontmanteling. ECS kan samen met de klant op zoek gaan naar aangepaste meetoplossingen die voldoen aan de eisen en verwachtingen. Indien nodig ontwikkelen we zelf of met onze partners bijkomende oplossingen of doen we aanpassingen aan bestaande apparatuur.